O nas

Jako uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej świadczę usługi w zakresie wykonywania wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych. Prowadzę nadzór autorski oraz inwestorski. Sprawuję kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.
Pełniąc funkcję kierownika budowy oferuję zarządzanie placem budowy w pełnym zakresie. Koordynuję prace zgodnie z założonym budżetem i harmonogramem, nadzoruję pod kątem technicznym i jakościowym zastosowane materiały oraz wykonywane prace. Sprawdzam, przygotowuję i zgłaszam obiekt do odbioru. Uczestniczę w odbiorze końcowym i kontroluję usuwanie ewentualnych usterek. Na bieżąco monitoruję sytuację na budowie, prowadzę dziennik budowy i przekazuję inwestorowi wszelkie istotne informacje. Sporządzam protokoły odbiorów częściowych i końcowych. Pomagam w załatwieniu formalności oraz wyborze najlepszych rozwiązań technicznych, logistycznych i ekonomicznych.

Bezpiecznie, solidnie, na czas!

Usługi

Projekty
architektoniczno-budowlane

Wykonywanie kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych, w tym projektów wnętrz. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Kierownik budowy

Sprawowanie nadzoru technicznego nad poprawnością realizacji inwestycji budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną.

Inspektor nadzoru

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Przeglądy techniczne

Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Ekspertyzy techniczne

Wydawanie opinii na temat stanu technicznego obiektów budowlanych, wymaganych do oceny możliwości dalszej ich eksploatacji lub modernizacji.

Odbiory budynków i mieszkań

Koordynacja niezbędnych procesów, umożliwiających odbiór końcowy obiektów budowlanych oraz ich użytkowanie.

Portfolio

Projekty

Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem

2020-01-08

Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem wbudowanym w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza. Projekt wykonano we współpracy z biurem projektowym PRACOWNIA ARCHITEKTURY eMS Mariusz Struzik, aleja Tadeusza Rejtana 10, pok. 104, 35-310 Rzeszów....

Więcej

Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rze

2020-01-07

Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rzeszowie przy ul. Dębickiej. Projekt realizowany we współpracy z biurem projektowym PRACOWNIA ARCHITEKTURY eMS Mariusz Struzik, aleja Tadeusza Rejtana 10, pok. 104, 35-310 Rzeszó...

Więcej

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie b

2020-01-07

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Rzeszowie przy ul. Uroczej. Projekt realizowany we współpracy z biurem projektowym PRACOWNIA ARCHITEKTURY eMS Mariusz Struzik, aleja Tadeusza Rejtana 10, pok. 104, 3...

Więcej

Przebudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji p

2020-01-07

Przebudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji powtarzalnych na hotel w Rzeszowie przy ul. Asnyka 10. Projekt realizowany we współpracy z biurem projektowym PRACOWNIA ARCHITEKTURY eMS Mariusz Struzik, aleja Tadeusza Rejtana 10, ...

Więcej

BUDOWA SZEŚCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

2020-01-06

BUDOWA SZEŚCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ w miejscowości Straszęcin, gmina Dębica, powiat dębicki, województwo podkarpackie. Inwestycja realizowana we współpracy z ProDeco Pracownia Projektowa...

Więcej

Budowa budynku usługowego z restauracją i salą weselną

2020-01-06

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - RESTAURACJI Z SALĄ WESELNĄ w miejscowości Skopanie, gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie. Inwestycja realizowana we współpracy z Biurem Projektowym KONSTRUKTOR Wojciech Wolak, ul. Cz...

Więcej

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO

2020-01-06

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - RESTAURACJA, HOTEL, CZĘŚĆ HANDLOWA w miejscowości Głobikowa, gmina Dębica, woj. podkarpackie. Dopisek: Inwestycja realizowana we współpracy z Biurem Projektowym KONSTRUKTOR Wojciech Wolak, ul. Czwartaków 19, 39-...

Więcej

Budowa budynku biurowego

2020-01-06

Budowa budynku biurowego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną w Warszawie przy ul. Kolektorskiej. Projekt Budowlany i Wykonawczy - konstrukcja. Główny projektant: AZBUKA PROJECT - Halina Owczarek ul. Ząbkowska 23/25/130 0...

Więcej

Budowa pływalni wielofunkcyjnej

2020-01-06

Budowa pływalni wielofunkcyjnej w Morągu. Projekt Budowlany oraz Wykonawczy - konstrukcja. Główny projektant: Paweł Tiepłow - Pracownia Projektowa 04-302 Warszawa, ul. Osowska 27 m.5 Projekt wykonano we współpracy z biurem projektowym...

Więcej

Budowa krytego basenu z łącznikiem komunikacyjnym dla budynku Ze

2020-01-06

Budowa krytego basenu z łącznikiem komunikacyjnym dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 wraz z budową infrastruktury technicznej przy ul. Szarych Szeregów 4a w Bydgoszczy. Realizacja branży konstrukcyjnej Projektu Budowlanego i...

Więcej

Dane Adresowe

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez BP KONARTIS Norbert Ćwik , w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt e-mailowy bpkonartis@gmail.com.

Dane adresowe

Stasiówka 95A
39-200 Dębica

NIP:8722424883
REGON: 383872772

Telefon

888546220

Email

bpkonartis@gmail.com

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00